Prvý ples materskej škôlky v Strečne sa vydaril na výbornú s hviezdičkou. Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke, všetkým p. učiteľkám, kuchárkam a upratovačkám a rodičom za obrovskú pomoc, nádhernú výzdobu a atmosféru, ku ktorej vo veľkej miere prispela aj hudobná skupina SUNNY MUSIC a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na jeho uskutočnení.
Ďakujeme tiež všetkým zúčastneným, sponzorom a každému, čo i len „evríčkom“ prispel a pomohol tak našej škôlke a tešíme sa opäť na budúci rok