Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Oznam riaditeľky materskej školy

Vážení rodičia,

v zmysle novely zákona o dotáciách, usmernenia MŠVVaŠ a zriaďovateľa vám oznamujem, že od 1.9.2021 končí plošné poskytovanie dotácie na stravu v MŠ, nárok na dotáciu bude mať len dieťa:
1. ktoré žije v domácnosti, kde sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
2. ktoré žije v domácnosti, kde príjem rodiny je najviac vo výške životného minima,
3. na ktorého ani jeden rodič (zákonný zástupca) si neuplatňuje daňový bonus na dieťa.

Z tohto dôvodu, ak si chce rodič uplatniť dotáciu na stravu pre dieťa od 1.9.2021, je povinný do 30.7.2021 predložiť materskej škole:
– potvrdenie ÚPSVaR /poberanie dávok HN alebo príjem vo výške ŽM,
– čestné vyhlásenie o neuplatňovaní daňového bonusu /v prílohe/.
Potvrdenie/ čestné prehlásenie doručiť školskej jedálne v zalepenej obálke.

Žofia Rajniaková
riaditeľka MŠ

INFO pre žiadateľov

čestné vyhlásenie

MATERSKÁ ŠKOLA STREČNO INFORMÁCIE PRE VÁS KONTAKT : msstrecno@gmail.com

Milí rodičia a priatelia našej školy.

prajeme Vám príjemné pozeranie našej webstránky. Dúfame, že na nej nájdete všetky potrebné informácie o našom zariadení, spoločných aktivitách, ako aj novinky týkajúce sa našej škôlky Rybníček a jej obyvateľov. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky, emailom alebo našim kontaktným formulárom.

Materská škola – Sokolská

otvorená od 6:00 – 16:30

Menu