Ako zvládnuť MŠ s úsmevom

Vstup do akejkoľvek väčšej detskej komunity predstavuje významný okamih v živote dieťaťa. Pri prvom vstupe do materskej školy je náročnejšie to, že dieťa zostáva prvýkrát bez blízkeho kontaktu s rodičmi a proces adaptácie býva často náročný a najmä dlhodobý. Dôležitú úlohu tu hrajú osobnostné vlastnosti, predchádzajúce skúsenosti, no aj pohľad, názory a výchovné pôsobenie rodičov. Niektoré deti sa vyrovnávajú s nástupom do MŠ okamžite, iné sa dlhé obdobie trápia spolu so svojimi rodičmi.

 

Niekoľko rád, aby ste nástup do našej Materskej školy zvládli s úsmevom

 • Už pred vstupom do materskej školy by sa malo dieťa vedieť zaobísť krátku dobu bez mamy. Príležitostné odlúčenie umožní dieťaťu získať istotu, že mu mama neutečie a že sa vráti. Tieto prvé skúsenosti sa pozitívne prejavia len vtedy, keď sa rodičia vrátia v dohodnutú dobu.
 • Je dobré, keď pred vstupom do materskej školy má dieťa možnosť tráviť čas (hrať sa) s vrstovníkmi (napr. detské ihrisko), aby sa naučili s nimi vychádzať.
 • Rozprávajte sa s dieťaťom o materskej škole a ešte pred nástupom sa choďte s dieťaťom poprechádzať do blízkosti materskej školy a preskúmajte s ním okolie.
 • Nestrašte ho nástupom do materskej školy a ani nedovoľte nikomu z okolia, aby ho podobným spôsobom zastrašoval (veď tam sa naučíš, tam ti ukážu, tam budeš musieť poslúchať). Dieťaťu sa tým už dopredu podsúva strach a obavy.
 • Skúste cestou do materskej školy zaujať dieťa rozprávkou alebo mu rozprávajte, čo budete robiť vy, kým sa bude hrať, čo vás čaká, keď poň prídete.
 • Dieťa si môže so sebou nosiť obľúbenú hračku alebo hračku, s ktorou zvykne spávať.
 • Vždy je lepšie, ak o zvláštnostiach dieťaťa už dopredu poinformujete učiteľku, ako keby vás mala ona upozorniť na veci, ktoré sú vám známe, len ste ich nepovedali (napr. alergie, zlozvyky, cumlík, palček v ústach, obhrýzanie nechtov a pod.).
 • Komunikujte s učiteľkou s úsmevom. Ak máte výhrady k jej prístupu k dieťaťu, nikdy to neriešte v jeho prítomnosti.
 • Nepúšťajte sa do veľkých rečí s učiteľkou hneď ráno. Ak vás zaujíma, ako sa darí vášmu dieťaťu, informujte sa radšej popoludní, pred odchodom z materskej školy.
 • Pri nástojčivom plači až afektoch sa snažte dieťa odovzdať učiteľke čo najrýchlejšie, bez zbytočného dlhého lúčenia, tíšenia, prehovárania. Dajte mu na vedomie, že viete, že sa mu to nepáči, ale ubezpečte ho, že určite poň prídete.
 • Začiatok v materskej škole je pre deti telesne náročný a únavný. Bezprostredne po návšteve materskej školy dieťa potrebuje čas na odpočinok. Väčšie aktivity, ako veľký nákup, prechádzku po meste, návštevu ihriska a pod., by sme mali odložiť.
 • Rodič by určite nemal prežívať pocity viny z toho, že dieťa je v materskej škole, ale vnímať tento moment z pozitívnej strany. Vyvarovať sa musí aj prezentovaniu svojich obáv z toho, či dieťa vstup do materskej školy zvládne. Budúci škôlkár totiž napätie a strach vycíti a bude reagovať podobne ako jeho ustráchaná a vystresovaná mamička.

Spolupráca rodiny a materskej školy nie je možná bez vzájomnej dôvery a úcty! Rodičia by sa mali naučiť správne reagovať a byť pripravení na počiatočné reakcie ich ratolesti. Počas prvých dní v kolektíve treba rátať s tým, že je dieťa unavené, plačlivé. Učiteľka pozná rôzne úskalia adaptácie a v spolupráci s rodičmi odporučí individuálny adaptačný program. V ňom sa navrhne dĺžka pobytu v prvých dňoch, podávanie stravy.
A nezabudnite – nech je prostredie akékoľvek krásne, učiteľka milá, prvé dni je to neznáme i keď krásne prostredie a cudzia i keď milá teta!

( zdroj – internet )

Veľa šťastia želá MŠ Rybníček Strečno.