Zamestnávateľ:        Materská škola, Sokolská 494, 01324 Strečno

Pracovná pozícia:     Pomocná sila v školskej jedálni

Počet voľných pracovných miest: 1

Platové podmienky: Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. odmeňovanie pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Termín nástupu:      1.9.2020

Žiadosť spolu so životopisom a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte na adresu:

Materská škola, Sokolská 494, 013 24 Strečno
ms.strecno@gmail.com

tel.:   0911 020 104    alebo 0908 451 868