Zmluvy 2021

Kolektivna zmluva_MS_20212 MBDátum: 18.1.2021 Kolektivna-zmluva_MS_2021.pdf
COOP Jednota_kupna zmluva1.61 MBDátum: 4.1.2021 COOP-Jednota_kupna-zmluva.pdf
VIS_dodatok k zmluve630.47 KBDátum: 4.1.2021 VIS_dodatok-k-zmluve.pdf
JINEX_kupna zmluva2.09 MBDátum: 4.1.2021 JINEX_kupna-zmluva.pdf
Nordfood_kupno-predajna zmluva1.76 MBDátum: 4.1.2021 Nordfood_kupno_predajna-zmluva.pdf
A Fresh_kupno_predajna zmluva892.1 KBDátum: 4.1.2021 A-Fresh_kupno_predajna-zmluva.pdf
Menu