[masterslider id=6]

 

PRED VSTUPOM DO MŠ

Škôlkár by mal ovládať:

* základné hygienické návyky( používanie WC, používanie mydla, umývanie
a utieranie rúk, česanie, používanie vreckovky)

* nemá mať plienky

* mal by samostatne jesť a piť(nemusí však vedieť sám používať príbor)

* nie je nevyhnutné, aby sa vedel celkom sám obliecť, vyzliecť, uviazať si
šnúrky,mal by vedieť obúvať papučky

* mal by byť pri obliekaní aktívny

* má si poznať svoje veci