TYP

Názov zmluvy

Dátum zverejnenia

Akcia

Darovacia zmluva 2% dane

05.10.2016

Poistná zmluva

15.09.2016

Zmluva o zdravotnej službe

05.09.2016

Dodatok k zmluve telefón – pevná linka

20.05.2016

Dodatok k zmluve – telefón – mobil

18.05.2016

Plantex mš – darovacia zmluva

09.05.2016

Plantex mš – zmluva o spolupráci

09.05.2016

Telefón

21.01.2016

Nájomná zmluva 2016 – halušková

01.01.2016