Školská jedáleň

Telefónne číslo: 041/5697250

Vedúca školskej jedálne: Silvia Prieložná

Kuchárka : Libuše Kyselová

OZNAM Školskej jedálne pri MŠ Strečno_zmena hodnoty stravného

hodnota stravného

Oznam – dotacia od 1.9.2021

obedy v prvy den choroby pocas COVID

 

jedalny listok_MS

jedalny listok_ZS_dosp

Vedúca školskej jedálne v Strečne oznamuje rodičom dieťaťa MŠ, že od 18.09.2017 treba stravu odhlasovať aj prihlasovať 24 hodín vopred do 13,45 hodiny v školskej jedálni alebo telefonicky.

Odhlásiť dieťa MŠ zo stravy  po víkende v pondelok ráno NETREBA. Normuje sa podľa aktuálneho stavu deti v škôlke.

V prípade náhleho ochorenia dieťaťa cez týždeň treba stravu odhlasovať aj prihlasovať v školskej jedálni telefonicky alebo osobne do 13,45 hodiny.

Prvý deň choroby si stravu môžete vyzdvihnúť do obedára v školskej jedálni  od 11:45 hod. –  do 12:45 hod.

Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred od 15.-tého do 20.-tého dňa v mesiaci.

Číslo bankového účtu: 1643953651/0200