Slovak Telekom, a.s. – dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

19.9.2022

EkoOil – Slovakia -zmluva o spolupráci

2.9.2022

Slovak Telekom – Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

30.5.2022

Slovak Telekom – Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

30.5.2022

Slovak Telekom – Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

30.5.2022

Slovak Telekom – Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

30.5.2022

PLANTEX -zmluva o spolupráci

17.3.2022

Nadácia spoločne pre región – zmluva o spolupráci

23.2.2022

Edusteps -zmluva o dielo

3.2.2022

Kolektívna zmluva

2.1.2022

A Fresh – Kúpno-predajná zmluva

31.12.2021

Nordfood – Kúpno-predajná zmluva

31.12.2021

COOP Jednota Žilina – Kúpna zmluva

31.12.2021

JINEX – Kúpna zmluva

31.12.2021

Slovak Telekom – dodatok k zmluve

09.12.2021